Những sản phẩm dịch vụ của Waka

Sách truyện
Sách truyện
Nền tảng xuất bản sách điện tử (Ebook) số 1 Việt Nam
Tủ sách thanh niên
Tủ sách thanh niên
Thư viện sách lịch sử - văn hóa - kỹ năng - văn học miễn phí
Sách nói
Sách nói
Ứng dụng cung cấp sách nói, tóm tắt sách đa giọng đọc
Cộng đồng viết
Cộng đồng viết
Sân chơi sáng tạo, chuyên biệt dành cho tác giả Việt Nam
Truyện tranh
Waka Comic
Kho truyện tranh di động
Tủ sách doanh nghiệp
Tủ sách doanh nghiệp
Thư viện dành cho doanh nghiệp và trường học

Sản phẩm liên kết

Manwa
Manwa
Ứng dụng đọc truyện tranh bản quyền
Mydio
Mydio
Ứng dụng nghe sách nói, podcast có bản quyền

Lĩnh vực hoạt động chính

Nội dung số
Kinh doanh nội dung số
Bao gồm sách điện tử (Ebook), sách nói (Audiobook),truyện tranh, ..
Vận hàng
Cung cấp, vận hàng dịch vụ trực tuyến
Cung cấp, đề xuất giải pháp nền tảng xuất bản điện tử, nền tảng dịch vụ trực tuyến...
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Sàn thương mại điện tử bán sách giấy, sách điện tử,...đa dạng trên thị trường
Quảng cáo
Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Website thuộc Waka
Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các website thuộc sở hữu của công ty.