28-11-2023 | 41 lượt xem
Thông báo tuyển dụng 02 bạn CTV Content Marketing mảng sách truyện Ngôn tình. Mời các bạn ứng tuyển ngay nhé!
14-11-2023 | 99 lượt xem
Lên kế hoạch, định hướng, sáng tạo nội dung theo các dự án sáng tác; Quản lý các dự án của cộng đồng sáng tác được với các kế hoạch và lịch trình để đảm bảo ch
19-10-2023 | 529 lượt xem
Cùng team lên định hướng, ý tưởng và sản xuất các bài viết cho các kênh tiktok và facebook; Thực hiện các nội dung khi có yêu cầu
18-10-2023 | 1,9K lượt xem
Xây dựng chiến lược phát triển cộng đồng sáng tác; Quản lý các dự án của cộng đồng sáng tác được với các kế hoạch và lịch trình chi tiết để đảm bảo chất lượng..
06-10-2023 | 2,7K lượt xem
Lên kế hoạch, thực hiện chạy các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Google ads, Facebook ads cho mảng sách, truyện, audio… trên dịch vụ đọc sách điện tử...
Xem tiếp